Kompetencestyring for medarbejdere

Medarbejderne er virksomhedens vigtigste ressource, og de ansattes faglige kompetencer er altafgørende for virksomhedens markeds- og vækstpotentiale. Gennem visualisering af styrker og svagheder opstår ny viden, og nye muligheder, som gør din virksomhed konkurrencedygtig.

Strategisk udvikling for ledere

GAPinn optimerer ikke kun den daglige praksis, men er også et strategisk udviklingsværktøj på direktions- og bestyrelsesniveau. GAPinn illustrerer også virksomhedens samlede kompetencer, i visninger efter eget ønske, eksempelvis erhvervsområder, faggrupper, afdelinger, teams, osv.

Rådgivning og workshops

Kompetenceprofilerne opdateres af medarbejderen selv, og administreres af afdelingsleder eller HR-afdeling. GAPinn tilbyder kontinuerlig rådgivning og videreudvikling, samt GAPinn workshops, hvor vi tilbyder jer at hjælpe med at udnytte systemets potentiale.

Kompetencemapping

Virksomhedens ansatte får oprettet en personlig profil, indeholdende alle beherskede funktionelle kompetencer. GAPinn tegner kompetencehjulet; en illustration af medarbejderens faglige profil.

Man vil ofte opdage ukendte kompetencer hos medarbejdere, og kompetencehjulet visualiserer naturlige udviklingstrin i den faglige profil. Medarbejderen gives muligheden for selv at angive udviklingsønsker, eksempelvis til brug i forbindelse med MUS-samtalen.

Alle erhvervsområder og faggrupper kan repræsenteres, og på alle niveauer.

Erhvervsområder

I det danske arbejdsmarked findes en lang række erhvervs- og brancheopdelinger. GAPinn benytter en erhvervsområde opdeling som er kendt og anvendt i det danske uddannelsessystem og arbejdsmarked.

GAPinn dækker allerede nu 20 erhvervsområder og i takt med at der sker ændringer eller nye behov opstår, vil værktøjet som er dynamisk og underlagt konstant udvikling tilpasse sig.

Gruppering af funktionsområder er med mindre justeringer baseret på Danmarks Statistiske fagklassifikation (DISCO-08) samt den Internationale Statistiske fagklassifikation (ISCO-08).

Baggrund

GAP innovation ApS blev som idé grundlagt under navnet Kompetencebasen i 2007. Et behov for registrering af funktionelle kompetencer var driveren, hvormed konceptet tog sit udspring. Således blev GAPinn udviklet i samarbejde med nogle af landets absolut førende eksperter, samt en lang række af interessenter fra både det offentlige og industrien.

Lars Søgaard, Stifter og Adm. direktør

GAP fører tankerne til kløfter, spalter og afstand. Og med Inn henledes man til beværtninger, caféer og hoteller. Det er netop GAPinn - Vi er med vores skræddersyede koncept vært for kompetencer, vi servicerer og visualiserer, for derigennem at fremhæve udviklingspotentialer gennem GAP analyser i det unikke kompetencehjul

Erfarne selvstændige konsulenter søges

Drømmer du om en karriere hvor du under indflydelse og ansvar, får muligheden for at skabe egen succes. Så har du nu en unik mulighed for at blive selvstændig konsulent i GAP INNOVATION ApS.

Se mere på: Linked-in

Book en gratis fremvisning

Mange tak for din interesse! Du vil blive kontaktet med henblik på at aftale tid og sted.

Required

Kontakt

las@gapinn.com

+45 41 44 42 43